© 2015 Rubiinin olutklubiPäivitetty 6.1.2014
Rubiinin OlutKlubi

RUBIININ OLUTKLUBIN SÄÄNNÖT

1 NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Rubiinin Olutklubi (ROK), kotipaikka on Helsingin Siltamäessä.

2 TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia ja kehittää olutkulttuuria sekä järjestää klubi-, kulttuuri- ja urheilutapahtumia jäsenille.

3 JÄSENET
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tavoitteet ja säännöt. Ravintola Rubiinin omistaja/ edustaja sekä hallitus on olutklubin vapaajäseniä. Vapaajäsenet eivät suorita jäsenmaksua. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Jäseneksi hyväksytyn henkilön etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite kirjoitetaan yhdistyksen jäsenluetteloon. Jäseneksi hyväksytylle annetaan jäsenkortti. Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää hallitus. Klubin toimikausi on kalenterivuosi. Jäsenyys on voimassa kun jäsenmaksu on suoritettu. Yhdistyksen jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa, jos hän toiminnallaan vahingoittaa yhdistyksen mainetta.

4 HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä tarpeen mukaan viisi- kahdeksan jäsentä. Hallituksen varajäseninä toimii huvitoimikunnasta erikseen hallituksen nimeämät jäsenet. Hallituksen puheenjohtaja sekä jäsenet valitaan klubin yleiskokouksessa vuosittain. Huvitoimikunnan puheenjohtajan sekä jäsenet valitsee hallitus. Hallituksen ja huvitoimikunnan toimikausi on yksi vuosi. Hallitus voi täydentää itseään jos, hallituksesta poistuu jäseniä kesken toimikauden. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Huvitoimikunnan tehtävänä on klubin tavoitteiden toteuttaminen hallituksen alaisuudessa. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, kun se toteaa siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 TILIT
Olutklubilla on pankkitili Danske Bankissa. Tilin pankkikorttia säilyttää rahastonhoitaja. Klubin puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla sekä rahastonhoitajalla on tilinkäyttöoikeus. Hallitus päättää varojen käytöstä. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

6 YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Olutklubin yleiskokous pidetään vähintään kerran vuodessa. Yleiskokouksen ajankohdan päättää hallitus. Kokouksesta ilmoitetaan kaksi viikkoa aiemmin tekstiviestillä / sähköpostilla sekä klubin ilmoitustaululla, mikä on ravintola Rubiinissa. Klubin hallitus kokoontuu tarvittaessa.

7 YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Helsingissä 09.02.2011

YhteistyökumppanitRavintola
           Troikka

Vaasan

Kavaljeeri

kampaamo

fysikaalinen hoitolaitos