2016 Rubiinin olutklubiPäivitetty 1.3.2019
Rubiinin OlutKlubi

RUBIININ OLUTKLUBIN SÄÄNNÖT

1. NIMI JA KOTIPAIKKA

Klubin nimi on Rubiinin olutklubi (ROK), kotipaikka on Helsingin Siltamäessä.

 

2. TARKOITUS

Klubin tarkoituksena on vaalia ja kehittää olutkulttuuria sekä järjestää klubi-, kulttuuri- ja urheilutapahtumia jäsenille.

 

3. JÄSENET

Klubin varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö. Jäseneksi hyväksytyn henkilön etunimi, sukunimi, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite tallennetaan klubin jäsenluetteloon. Jäseneksi hyväksytylle annetaan jäsenkortti. Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää hallitus. Klubin toimikausi on kalenterivuosi. Jäsenyys on voimassa kun jäsenmaksu on suoritettu. Klubin jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa, jos hän toiminnallaan vahingoittaa klubin mainetta. Jokainen jäsen on kykyjensä mukaan velvollinen auttamaan mahdollisten klubin juhlien ja tapahtumien järjestämisessä pyydettäessä.

 

4. HALLITUS

Klubin asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä viisi jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan klubin yleiskokouksessa vuosittain. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on yksi vuosi. Hallitus voi täydentää itseään jos, hallituksesta poistuu jäseniä kesken kauden. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, kun se toteaa siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

5. TILIT

Olutklubilla on pankkitili Danske Bankissa. Tilin pankkikorttia säilyttää puheenjohtaja. Klubin puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla sekä rahastonhoitajalla on tilinkäyttöoikeus. Hallitus päättää varojen käytöstä. Klubin tilikausi on kalenterivuosi.

 

6. KLUBIN YLEISKOKOUS

Olutklubin yleiskokous pidetään kerran vuodessa. Yleiskokouksen ajankohdan päättää hallitus. Kokouksesta ilmoitetaan kaksi viikkoa aiemmin klubin ilmoitustaululla, joka sijaitsee Ravintola Rubiinissa, sähköpostitse, WhatsApp-viestillä, ROKin nettisivuilla sekä ROKin facebookissa.

 

7. KLUBIN PURKAMINEN

Istuva hallitus päättää klubin mahdollisesta lakkauttamisesta. Klubin purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat käytetään jäsenten hyväksi hallituksen päättämällä tavalla.

 

Helsingissä 26.2.2019


Yhteistyökumppanit


TSHair

Vaasan

Kavaljeeri