2016 Rubiinin olutklubiPäivitetty 18.3.2016
Rubiinin OlutKlubi

RUBIININ OLUTKLUBIN SÄÄNNÖT

1 NIMI JA KOTIPAIKKA
Klubin nimi on Rubiinin Olutklubi (ROK), kotipaikka on Helsingin Siltamäessä.

2 TARKOITUS
Klubin tarkoituksena on vaalia ja kehittää olutkulttuuria sekä järjestää klubi-, kulttuuri- ja urheilutapahtumia jäsenille.

3 JÄSENET
Klubin varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö Jäseneksi hyväksytyn henkilön etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite kirjoitetaan yhdistyksen jäsenluetteloon. Jäseneksi hyväksytylle annetaan jäsenkortti. Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää hallitus. Klubin toimikausi on kalenterivuosi. Jäsenyys on voimassa kun jäsenmaksu on suoritettu. Klubin jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa, jos hän toiminnallaan vahingoittaa yhdistyksen mainetta.

4 HALLITUS
Klubin asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä tarpeen mukaan viisi- kahdeksan jäsentä. Hallituksen varajäseninä toimii huvitoimikunnasta erikseen hallituksen nimeämät jäsenet. Hallituksen jäsenet valitaan klubin yleiskokouksessa vuosittain. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Huvitoimikunnan puheenjohtajan sekä jäsenet valitsee hallitus. Hallituksen ja huvitoimikunnan toimikausi on yksi vuosi. Hallitus voi täydentää itseään jos, hallituksesta poistuu jäseniä kesken toimikauden.  Huvitoimikunnan tehtävänä on klubin tavoitteiden toteuttaminen hallituksen alaisuudessa. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, kun se toteaa siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 TILIT
Olutklubilla on pankkitili Danske Bankissa. Tilin pankkikorttia säilyttää puheenjohtaja. Klubin puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla sekä rahastonhoitajalla on tilinkäyttöoikeus. Hallitus päättää varojen käytöstä. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

6 KLUBIN YLEISKOKOUS
Olutklubin yleiskokous pidetään vähintään kerran vuodessa. Yleiskokouksen ajankohdan päättää hallitus. Kokouksesta ilmoitetaan kaksi viikkoa aiemmin tekstiviestillä / sähköpostilla sekä klubin ilmoitustaululla, mikä on ravintola Rubiinissa.

7 KLUBIN PURKAMINEN
Klubin purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat käytetään jäsenten hyväksi hallituksen päättämällä tavalla.

Helsingissä 18.01.2016

Yhteistyökumppanit


TSHair

Vaasan

Kavaljeeri